L’Ajuntament tanca els pressupostos de 2015 amb un superàvit de 61 milions d’euros

València Noticies | Redacció.- El regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, ha detallat els punts principals de la liquidació dels pressupostos municipals de 2015, que s’aprovarà en l’últim Ple del trimestre. Al tancament de l’exercici, els ingressos reals han arribat als 1.063 milions d’euros, amb un superàvit pressupostari de 61 milions, la qual cosa segons Vilar deixa els pressupostos de 2016 “en vigor absolut, ja que en cas de dèficit hauria d’haver-se produït un ajust”.

Ramón Vilar ha assenyalat que el deute viu actual de l’Ajuntament ascendix a 721 milions d’euros davant dels 810 amb què es va tancar 2014. En tancar el primer trimestre de 2016 el deute es quedarà en 714 milions, la qual cosa, segons Vilar, “permet avançar en una previsió prudent que el deute quedarà a final d’any en 700 milions, encara que els càlculs més optimistes permeten establir eixe deute en 650 milions d’euros.” Així mateix, el romanent de tresoreria arriba als 20 milions, quan el romanent de la liquidació de 2014 es va quedar en 10 milions d’euros.

Ramón Vilar, concejal de Hacienda.
image-347705

El regidor responsable d’Hisenda ha destacat, a més, que la demora en el pagament a proveïdors es troba actualment en 25 dies, “tota una fita; anteriorment no baixava de 37 dies i ha suposat un notable estalvi en interessos de demora. Amb el sistema de seguiment de factures electròniques s’ha aconseguit que des que arriba la factura fins que s’envia el pagament, pot fer-se efectiva en cinc dies”.

Ramón Vilar també ha informat sobre la segona modificació de crèdit que contempla els 7 milions d’euros dels pressupostos per a projectes participatius i un poc menys de 3 milions per a completar les dotacions de les delegacions per a diverses activitats. Entre altres hi ha la col·laboració amb l’associació Amicale de Mathaussen, el Festival Organic Food i l’assistència externa per a la inspecció de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). El responsable d’Hisenda ha destacat que la reducció en el pagament d’interessos ha alliberat vora 2 milions d’euros per a finançar esta modificació de crèdit i ha subratllat que la inspecció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) continuarà realitzant-se exclusivament a càrrec de tècnics municipals.

Valencia Noticias