Na Jordana renova al complet el planter d’artistes que realitzaran les seues falles de 2017

 

71824b998ef46e7bfa32f779ac18c3fa
image-348730

Na Jordana renova al complet el planter d’artistes que  realitzaran les seues falles de 2017.

 En Junta General Extraordinària de 31 de març de 2016 Na Jordana procedí a adjudicar la realització dels seus monuments gran i infantil per a les properes festes falleres a un novell planter d’artistes amb experiència acreditada en la realització de falles.

La comissió del Carme, que històricament ha destacat per constituir una plataforma per al reconeixement públic del quefer d’alguns valors emergents en l’art de la construcció de falles, com ara: Vicent Agulleiro o Agustín Villanueva, confiarà la realització del seu cadafal gran a l’artista TONI PÉREZ MENA, amb una sòlida trajectòria a Alzira, Cullera i Carcaixent, que en el seu debut en la secció Especial comptarà amb disseny de l’il·lustrador i reconegut artista de falles infantils i fogueres JOSÉ GALLEGO GALLEGO, col·laborador seu en algunes propostes conjuntes, com l’efectuada el propassat any per a la comissió de Comte Salvatierra-Ciril Amorós-Mercat de Colom.

Tots dos comptaran amb el suport de Na Jordana quant a la documentació i guió.

L’univers propi i la pecul·liar manera de fer i concebre les falletes per part dels germans JAVIER i JUAN J. GARCÍA PÉREZ, que amb les seues personals propostes infantils no van deixar indiferents els visitants de l’última edició de l’Exposició del Ninot, els han fet guanyar-se la confiança d’esta comissió, motiu pel qual seran els responsables de realitzar la falleta dels més menuts.

Amb este comunicat la comissió vol tancar l’expectació i tota mena de supòsits que fins la data s’han generat al respecte entre diversos cercles d’opinió.

 

Valencia Noticias