Giner: “La falta de gestió és un realitat. València té els embornals bruts i les inversions de clavegueram sense executar”

fernando-giner
image-421072

Fernando Giner.

València Noticies | Redacció.- El portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de València, Fernando Giner, ha lamentat que les pluges registrades en la ciutat durant la vesprada d’ahir provocaren inundacions, “La falta de gestió és una realitat en l’Ajuntament de València. La ciutat té els embornals bruts i les inversions de clavegueram estan sense executar. Estem parlant d’actuacions bàsiques per a tercera ciutat d’Espanya i que demostren que Ribó desatén la gestió de la ciudad”, ha explicat Giner.

El portaveu de Ciutadans ha demanat explicacions al tripartit sobre les actuacions de manteniment i inversió de la xarxa de clavegueram després que ahir, 13 de setembre, a la vesprada, la pluja destapara les deficiències existents en els carrers de València. “El manteniment de la ciutat és una qüestió bàsica i és inconcebible que existisquen problemes per a eixir al carrer quan plou”, ha dit el portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de València, Fernando Giner.

El portaveu de C’s ha recordat que el pressupost inicial per a inversions en clavegueram era de dos milions d’euros i es va reduir amb una modificació de crèdit fins als 950.000 euros, dels que només 123.465,22 euros estàn autoritzats. “A estes altures de l’any, les obres de clavegueram haurien d’estar molt més avançades i este baix nivell d’execució demostra que la gestió és ineficiente”, ha dit Giner.

El regidor de Ciutadans Santiago Benlliure preguntarà en el pròxim ple sobre la situació dels embornals. “La ciutat està bruta i una de les conseqüències és que els embornals es col·lapsen. Volem saber quin és el procediment que se seguix per al seu manteniment i quan va ser l’última vegada que es limpiaron”, ha explicat Benlliure.

La entrada Giner: “La falta de gestió és un realitat. València té els embornals bruts i les inversions de clavegueram sense executar” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Giner repta el PSPV a defendre als comerços enfront de la pujada d’impostos que imposa Ribó

València Noticies | Redacció.- El portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de València, Fernando Giner, ha reptat el PSPV a què defenga als comerços enfront de la pujada d’impostos d’imposa Ribó. “Los xicotets comerços no han de patir pujades d’impostos”, ha dit Fernando Giner.

Segons les dades que maneja la patronal del comerç Cecoval, elevar de 250.000 euros a un milió d’euros de valor cadastral la barrera a partir de la qual s’aplica la pujada del 40% en l’IBI suposaria que 1.266 pimes del comerç no patiren este increment. “Si el punt de partida és que la pujada de l’IBI afecta uns 1.400 empreses i el teixit comercial valencià està format en un 99% per pimes, queda patent que al pujar el llistó a un milió d’euros es beneficiarà directament als xicotets comerços i botigues de proximitat”, ha explicat Giner.

fernando-giner
image-420300

El líder de Ciutadans (C’s) ha recordat que el PSPV ha eixit victoriós de la crisi de competències en l’Ajuntament de València. “Ara només han de destinar a l’IBI els mateixos esforços que han dedicat a mantindre les seues competències i no deixar-se a arrossegar per la ideologia de Ribó, que és contrària a la defensa dels comerços i els autònoms, qüestió que perjudica els ciutadans. Esta és una qüestió de prioritats i de demostrar si el més important per al PSPV és mantindre la seua quota de poder o defendre als xicotets comerços”, ha explicat el portaveu de C’s.

El portaveu de Ciutadans ha recordat que entre les competències que té el PSPV està l’elaboració de les ordenances fiscals i l’ocupació. “La pujada de l’IBI penalitza al comerç i la seua conseqüència és un empitjorament del mercat laboral. La desocupació juvenil ha crescut un 6% en l’últim any en la ciutat mentres ha abaixat un 14% en el conjunt d’Espanya. El PSOE ha de decidir si es posa del costat de Ribó o de defendre l’activitat econòmica perquè es creu ocupació i augmente el benestar de la ciutat”, ha conclòs Giner.

La entrada Giner repta el PSPV a defendre als comerços enfront de la pujada d’impostos que imposa Ribó aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Giner denuncia que Ribó se niega a decir cuántos afectados por la subida del IBI hay en cada barrio de Valencia

Valencia Noticias | Redacción.-  El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, denunció que Joan Ribó se niega a decir cuántos afectados por la subida del IBI hay en cada barrio de Valencia. “Anunciaron que iban a subir los impuestos a los grandes comercios y los han subido a los grandes, a los medianos y a los pequeños. Han tenido dos meses desde que presentamos la pregunta y se han negado a contestarla”, dijo Giner.

Fernando Giner.
image-389353

Fernando Giner.

Ciudadanos presentó el 19 de abril una batería de preguntas en la solicitaba los datos exactos de cuantos inmuebles tiene Valencia con las categorías catastrales de comercial, almacén-estacionamiento, oficinas e industrial ya que estas cuatro categorías son en las que más afectados hay por la subida del IBI de casi el 50% en el primer año de Ribó como alcalde.

Además, Ciudadanos solicitó “los datos desagregados por barrios” de cada categoría según varias horquillas de valor catastral. En el pleno del 28 de abril, el tripartito contestó que los datos solicitados “no están elaborados, por lo que se tendrá que desarrollar una nueva tarea de explotación de datos que no va a estar disponible para el próximo plenario, no obstante, cuando esté finalizada se le trasladarán los resultados”.

El 10 de junio, el grupo municipal de Ciudadanos cursó una nota interior solicitando los datos, pregunta que no se ha contestado todavía aunque tienen la obligación legal de hacerlo en el plazo de dos días.

“Han pasado dos meses desde que preguntamos estos datos y consideramos que es tiempo más que suficiente para contestar por lo que nos tememos que quieran ocultar los datos”, dijo Fernando Giner.

El portavoz de Ciudadanos recordó: “Cuando se anunció la subida del IBI a las familias numerosas que tuvieran una vivienda con más de 60.000 euros de valor catastral ya denunciamos que se trataba de una subida generalizada de impuestos que afectaba a todos los barrios de la ciudad. Con los datos en la mano, se demostró lo que dijimos y acabaron rectificando. Ahora hemos vuelto a pedir los datos por barrios de los afectados por la subida del IBI en las pymes y Ribó se niega a darlos”.

La entrada Giner denuncia que Ribó se niega a decir cuántos afectados por la subida del IBI hay en cada barrio de Valencia aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Giner denúncia que Ribó es nega a dir quants afectats per la pujada de l’IBI hi ha en cada barri de València

València Noticies | Redacció.- El portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de València, Fernando Giner, ha denunciat que Joan Ribó es nega a dir quants afectats per la pujada de l’IBI hi ha en cada barri de València. “Van anunciar que pujarien els impostos als grans comerços i els han pujat als grans, als mitjans i als xicotets. Han tingut dos mesos des que presentem la pregunta i s’han negat a contestar-la”, ha dit Giner.

Fernando Giner.
image-389357

Ciutadans va presentar el 19 d’abril una bateria de preguntes en la sol·licitava les dades exactes de quants immobles té València amb les categories cadastrals de comercial, magatzem-estacionament, oficines i industrial ja que estes quatre categories són en les que més afectats hi ha per la pujada de l’IBI de quasi el 50% en el primer any de Ribó com a alcalde.

A més, Ciutadans va sol·licitar “les dades desagregats per barris” de cada categoria segons diverses agulles de ganxo de valor cadastral. En el ple del 28 d’abril, el tripartit va contestar que les dades sol·licitats no estan elaborats, per la qual cosa s’haurà de desenrotllar una nova tasca d’explotació de dades que no estarà disponible per al pròxim plenari, no obstant això, quan estiga finalitzada se li traslladaran els resultats.

El 10 de juny, el grup municipal de Ciutadans va cursar una nota interior sol·licitant les dades, pregunta que no s’ha contestat encara encara que tenen l’obligació legal de fer-ho en el termini de dos dies.

“Han passat dos mesos des que preguntem estes dades i considerem que és temps més que suficient per a contestar pel que ens temem que vullguen ocultar les dades”, ha dit Fernando Giner.

El portaveu de Ciutadans ha recordat: “Quan es va anunciar la pujada de l’IBI a les famílies nombroses que tingueren una vivenda amb més de 60.000 euros de valor cadastral ja denunciem que es tractava d’una pujada generalitzada d’impostos que afectava tots els barris de la ciutat. Amb les dades en la mà, es va demostrar el que vam dir i van acabar rectificant. Ara hem tornat a demanar les dades per barris dels afectats per la pujada de l’IBI en les pimes i Ribó es nega a donar-los”.

La entrada Giner denúncia que Ribó es nega a dir quants afectats per la pujada de l’IBI hi ha en cada barri de València aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Giner: “Resumir un año de trabajo en diez minutos y sin aportar datos no es hacer balance, es un gesto más de Compromís”

Fernando Giner.

Fernando Giner.

Valencia Noticias | Redacción.- “Resumir un año de trabajo en diez minutos y sin aportar datos no es hacer un balance, es un gesto más de los que nos tiene más que acostumbrados Compromís”, declaró el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, sobre las declaraciones hechas esta mañana por el alcalde y su equipo, en la Plaza del Ayuntamiento, con motivo de un año del gobierno municipal.

“Ribó no debe presumir de ser un buen gestor, lo suyo son los gestos y creemos que ha pecado de ser muy poco riguroso cuando ha convocado a la prensa para hacer balance de un año sin aportar ningún ningún documento o informe”, explicó Giner.

“Lo que ha hecho esta mañana Ribó es vender su gobierno a la valenciana. Es el gobierno de los gestos, de la ideología. Compromis cree que imponer imponer su ideología es gestionar. Pero lo que ellos hacen es ingeneria social”, concluyó el portavoz de Ciudadanos.

La entrada Giner: “Resumir un año de trabajo en diez minutos y sin aportar datos no es hacer balance, es un gesto más de Compromís” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Giner: “Resumir un any de treball en deu minuts i sense aportar dades no és fer balanç, és un gest més de Compromís”

València Noticies | Redacció.- “Resumir un any de treball en deu minuts i sense aportar dades no és fer un balanç, és un gest més dels que ens té més que acostumats Compromís”, ha declarat el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, sobre les declaracions fetes este matí per l’alcalde i el seu equip, en la Plaça de l’Ajuntament, amb motiu d’un any del govern municipal.Fernando Giner.

“Ribó no ha de presumir de ser un bon gestor, el seu són els gestos i creiem que hi ha pecat de ser molt poc rigorós quan ha convocat a la premsa per a fer balanç d’un any sense aportar cap cap document o informe”, ha explicat Giner.

“El que ha fet este matí Ribó és vendre el seu govern a la valenciana. És el govern dels gestos, de la ideologia. Compreels meus creu que imposar imposar la seua ideologia és gestionar. Però el que ells fan és ingeneria social”, ha conclòs el portaveu de Ciutadans.

La entrada Giner: “Resumir un any de treball en deu minuts i sense aportar dades no és fer balanç, és un gest més de Compromís” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Fernando Giner (C’s): “Ribó vol acabar amb el moviment veïnal”

València Noticies | Redacció.- El portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de València, Fernando Giner, hi ha acusat a l’alcalde de València, Joan Ribó, d’estar en contra del moviment veïnal i de la societat civil actual. “Ribó vol acabar amb el moviment veïnal”, ha dit Giner, després de la reunió d’este matí amb María José Broseta, presidenta de la Federació de Veïns de València, i la seua junta directiva, que agrupa a més 70 associacions i més de 15.000 persones. A la reunió han acudit també els regidors de C’s en l’Ajuntament de València Narciso Estellés, Amparo Picó, María Dolores Jiménez i Manuel Camarasa.

Reunión de Ciudadanos con María José Broseta.
image-380679

“Podemos i els seus socis volen desmuntar a la societat civil actual”, ha dit Fernando Giner, que aposta per “posar en valor el treball que històricament han realitzat els moviments veïnals”. El líder de C’s ha afegit: “Podemos no hauria de fer experiments per a controlar els barris”.

Per a concloure, Fernando Giner ha dit: “No permetrem que als moviments veïnals se’ls prive de l’espai físic que necessiten per a la seua activitat. Ribó sap que ofega al moviment veïnal sense els locals”.

La entrada Fernando Giner (C’s): “Ribó vol acabar amb el moviment veïnal” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Fernando Giner: “El derecho a elegir de los padres debe estar garantizado”

El líder de Ciudadanos recordó que Marzá prometió eliminar barracones.
image-375388

El líder de Ciudadanos recordó que Marzá prometió eliminar barracones.

Valencia Noticias | Redacción.-  “El derecho a elegir de los padres debe estar garantizado”, dijo el portavoz autonómico de Ciudadanos (C’s), Fernando Giner, tras la concentración contra la eliminación de aulas en la escuela concertada, a la que también ha asistido la diputada de C’s Mercedes Ventura y las concejalas Amparo Picó y María Dolores Jiménez.

“El Consell debe velar porque nuestros hijos reciban una educación pública, gratuita y de calidad. Pero no de espaldas a los padres, como está haciendo el conseller Marzá. Debería preocuparse más por los índices de fracaso escolar, las infraestructuras deficientes y los barracones”, declaró Giner.

El líder de C’s recordó que Marzá prometió eliminar barracones y “lejos de cumplirlo, lo que está eliminando son aulas de la concertada que no habían recibido queja, siguen los estándares de calidad y son deseadas por los padres”.

En esta línea, Giner explicó que la libertad de elección de los padres también pasa por elegir el idioma en el que quieren que sus hijos estudien y “Marzá no puede obligar a las familias a que sus hijos estudien en una lengua o en otra. Su proyecto de inmersión lingüística contradice la voluntad de muchísimos padres”.

La diputada de C’s y portavoz de la Comisión de Educacion en Les Corts, Mercedes Ventura, insistió en la necesidad de “una educación de calidad, gratuita y libre. Con esta concentración se expresa que la libertad de elección no es un privilegio sino un derecho reconocido por la Constitución española y leyes nacionales e internacionales”.

La entrada Fernando Giner: “El derecho a elegir de los padres debe estar garantizado” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Fernando Giner: “El dret a triar dels pares ha d’estar garantit”

València Noticies | Redacció.-  “El dret a triar dels pares ha d’estar garantit”, ha dit el portaveu autonòmic de Ciutadans (C’s), Fernando Giner, després de la concentració contra l’eliminació d’aules en l’escola concertada, a la que també ha assistit la diputada de C’s Mercedes Ventura i les regidores Amparo Picó i María Dolores Jiménez.

El líder de Ciudadanos recordó que Marzá prometió eliminar barracones.
image-375392

“El Consell ha de vetlar perquè els nostres fills reben una educació pública, gratuïta i de qualitat. Però no d’esquena als pares, com està fent el conseller Marzá. Hauria de preocupar-se més pels índexs de fracàs escolar, les infraestructures deficients i els barracons”, ha declarat Giner.

El líder de C’s ha recordat que Marzá va prometre eliminar barracons i “lluny de complir-ho, la qual cosa està eliminant són aules de la concertada que no havien rebut queixa, seguixen els estàndards de qualitat i són desitjades pels pares”.

En esta línia, Giner ha explicat que la llibertat d’elecció dels pares també passa per triar l’idioma en què volen que els seus fills estudien i “Marzá no pot obligar les famílies a què els seus fills estudien en una llengua o en una altra. El seu projecte d’immersió lingüística contradiu la voluntat de moltíssims pares”.

La diputada de C’s i portaveu de la Comissió d’Educació en Les Corts, Mercedes Ventura, ha insistit en la necessitat “d’una educació de qualitat, gratuïta i lliure. Amb esta concentració s’expressa que la llibertat d’elecció no és un privilegi sinó un dret reconegut per la Constitució espanyola i lleis nacionals i internacionals”.

La entrada Fernando Giner: “El dret a triar dels pares ha d’estar garantit” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Fernando Giner pide responsabilidades políticas a Ribó por su falta de gestión en el comercio

Valencia Noticias | Redacción.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha pedido responsabilidades políticas a Joan Ribo, por haber llevado al comercio de la ciudad “a la situación de inestabilidad e inseguridad jurídica que sufrimos en Valencia”. Giner sentenció: “El alcalde no puede desentenderse de este asunto porque está afectando gravemente a los comercios de la ciudad de Valencia. Ha llevado al comercio a una situación peor que la que existía cuando llegó. Le pedimos responsabilidades políticas porque no sabe consensuar, no tiene apoyos y sus rectificaciones llegan tarde y mal”.

Fernando Giner.
image-371268

Fernando Giner.

El Consejo Local de Comercio se creó en octubre y en diciembre propuso la reducción de cinco a dos las zonas de gran afluencia turística. “Preguntamos si estaban todos los actores y Galiana nos confirmó que sí. Nos pidieron consenso y les dijimos que lo aceptábamos porque estaban todos los actores y, al día siguiente, los centros comerciales dijeron que no se sentían representados”, dijo Giner.

El portavoz de Ciudadanos remarcó que lo ocurrido “no es un error puntual sino una actitud persistente de no gestión”. Ciudadanos ha defendido siempre que cuantos más actores formen un consenso mejor. “En febrero incorporaron a los centros comerciales y a UGT, que es el sindicato mayoritario del comercio en Valencia aunque Galiana había dado el puesto de vocal a CCOO. Esta rectificación del error demuestra lo poco que se esforzó en octubre en el diseño del consejo. Pese a ello, aprobamos los cambios y dijimos que era necesario darles voz a todos. No lo han hecho y una cosa es equivocarte una vez y otra es ser persistente en el error y no solucionar tus equivocaciones. La rectificación de incorporar a las voces discordantes ha sido un mero gesto. Son miembros del Consejo Local de Comercio pero no les han dejado hablar ni una vez. Galiana ha demostrado en un año que no tiene la capacidad para dirigir la concejalía de Comercio”, dijo Giner.

El portavoz de C’s añadió que “a la falta de capacidad de gestión de Ribó se le suma la crisis del tripartito y la falta de apoyos”.

La entrada Fernando Giner pide responsabilidades políticas a Ribó por su falta de gestión en el comercio aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Giner: “El pequeño comercio no tiene la culpa de la incompetencia y los intereses electorales del tripartito”

Fernando Giner (Foto-Valencia Noticias).
image-370346

Fernando Giner (Foto-Valencia Noticias).

Valencia Noticias | Redacción.- “El pequeño comercio no tiene la culpa de la incompetencia y los intereses electorales del tripartito. Están llevando al comercio a una situación surrealista en el que a la falta de gestión se le suma el postureo prelectoral”, dijo el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, tras el cambio en las zonas con libertad horaria para los comercios.

El portavoz de C’s reclamó al tripartito “responsabilidad y concepto de gobierno ya que es lo que falta en esta ciudad”. Fernando Giner señaló a Joan Ribó ya que “el alcalde es el máximo responsable de que los acuerdos que se tomen en Valencia se cumplan. Su falta de gestión es la que nos ha llevado a esta situación, que la están pagando los autónomos y los pequeños comercios”.

Fernando Giner lamentó “el postureo político” que está sufriendo Valencia. “Hay una guerra entre Compromís y el PSOE que es postureo preelectoral. Está pugna se está haciendo a costa del comercio que es un tema que no se puede tratar con frivolidad. Este postureo está perjudicando a la actividad económica y el empleo”, señaló el líder de C’s.

Respecto a la forma de comunicar esta modificación del acuerdo tomado en el Consejo Local de Comercio, Fernando Giner lamentó la “falta de transparencia que rodea las actuaciones de Ribó. Otra vez nos hemos vuelto a enterar por la prensa. Todos los miembros del Consejo Local del Comercio deberíamos haber sido informados de los cambios en los horarios comerciales. Tampoco nos han informado al grupo municipal. Esta forma de actuar demuestra que no hay transparencia”.

La entrada Giner: “El pequeño comercio no tiene la culpa de la incompetencia y los intereses electorales del tripartito” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Giner: “El xicotet comerç no té la culpa de la incompetència i els interessos electorals del tripartit”

València Noticies | Redacció.- “El xicotet comerç no té la culpa de la incompetència i els interessos electorals del tripartit. Estan portant al comerç a una situació surrealista en què a la falta de gestió se li suma el postureo prelectoral”, ha dit el portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de València, Fernando Giner, després del canvi en les zones amb llibertat horària per als comerços.

Fernando Giner (Foto-Valencia Noticias).
image-370350

El portaveu de C’s ha reclamat al tripartit “responsabilitat i concepte de govern ja que és el que falta en esta ciutat”. Fernando Giner hi ha assenyalat a Joan Ribó ja que “l’alcalde és el màxim responsable de què els acords que es prenguen a València es complisquen. La seua falta de gestió és la que ens ha portat a esta situació, que l’estan pagant els autònoms i els xicotets comerços”.

Fernando Giner ha lamentat el “postureo polític” que està patint València. “Hi ha una guerra entre Compromís i el PSOE que és postureo preelectoral. Està pugna s’està fent a costa del comerç que és un tema que no es pot tractar amb frivolitat. Este postureo està perjudicant l’activitat econòmica i l’ocupació”, hi ha assenyalat el líder de C’s.

Respecte a la forma de comunicar esta modificació de l’acord pres en el Consell Local de Comerç, Fernando Giner ha lamentat la “falta de transparència que rodeja les actuacions de Ribó. Una altra vegada ens hem tornat a assabentar per la premsa. Tots els membres del Consell Local del Comerç hauríem d’haver sigut informats dels canvis en els horaris comercials. Tampoc ens han informat el grup municipal. Esta forma d’actuar demostra que no hi ha transparencia”.

La entrada Giner: “El xicotet comerç no té la culpa de la incompetència i els interessos electorals del tripartit” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Giner: “Ribó no és un gestor. Presidix el patronat i desconeix quant li va a costar a l’Ajuntament la refundació de Feria Valencia”

València Noticies | Redacció.- El portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de València, Fernando Giner, ha recriminat l’alcalde de València, Joan Ribó, la “falta de capacitat de gestió demostrada en el full de ruta que s’ha presentat per a Feria Valencia. Ribó ha demostrat que no és un gestor. És el president del patronat de Feria Valencia i desconeix quant li va a costar a l’Ajuntament de València la refundació de Feria Valencia”.

Fernando Giner (Foto-Valencia Noticias).
image-369164

Fernando Giner ha recordat que en la roda de premsa de presentació del full de ruta de la refundació de Feria Valencia se li va preguntar a Joan Ribó sobre quina previsió d’ingressos tindria l’Ajuntament de València per la capitalització del cànon al que va contestar “no està concretat. Hem d’estudiar-ho i analitzar-ho”. El portaveu de C’s ha dit: “Estes declaracions demostren que no sap quant li va a costar a l’Ajuntament de València tindre el 10% de la nova Feria Valencia. No entenem com el president del patronat permet que s’aprove un projecte desconeixent el cost que té per a la institució que representa”.

El portaveu de C’s ha assegurat que amb esta actitud “queda patent la falta d’interés de Ribó per l’activitat econòmica. És el president del patronat de Feria Valencia i l’Ajuntament s’ha relegat per a ser una mera comparsa del que diuen la resta de vocals”.

“L’alcalde i president del patronat de Feria Valencia ha demostrat la seua total falta de lideratge en la matèria econòmica mentres que en estos mesos d’alcalde ja ens ha demostrat l’ímpetu que imprimix en els polèmics actes o decisions que tenen a veure amb la seua ideología”, ha conclòs Giner.

La entrada Giner: “Ribó no és un gestor. Presidix el patronat i desconeix quant li va a costar a l’Ajuntament la refundació de Feria Valencia” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Fernando Giner: “Una comissió d’investigació és un exercici de Regeneració. El PP hauria de practicar-ho”

València Noticies | Redacció.- “Una comissió d’investigació és un exercici de Regeneració. El PP hauria de practicar-ho i més encara que contínuament els continuen esguitant nous casos de corrupción”, ha declarat el portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de València, Fernando Giner, després de la Comissió d’Investigació de l’Ajuntament de València sobre la ‘Operació Taula’.

Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos. (Foto-Manuel Molines).
image-368516

“En esta primera sessió de declaracions hem vist que hi ha qui decidix no presentar-se i qui obligatòriament ho fa, com a Asunción Barberá, i declara no saber res. Jo tinc entés que en esta ciutat no es movia un test sense el permís de l’exalcaldessa”, ha afirmat Fernando Giner, a la qual cosa ha afegit: “Si jo no tinguera res a amagar, acudiria a qualsevol comissió d’investigació i ho explicaria tot. Així de clar. D’altra banda, si estiguera investigat, com qualsevol regidor de Ciutadans, ja estaria en ma casa. Davant de qualsevol cas d’investigació, un regidor de ciutadans no es mantindria en el càrrec”.

El portaveu de Ciutadans ha posat èmfasi en la necessitat que la comissió d’investigació complisca el seu objectiu: “Cal explicar clarament que estem disposats a regenerar les institucions i que la corrupció és un assumpte del passat. I per això hi ha una comissió d’investigació”.

Per a concloure, Giner ha recordat que és fonamental “depurar responsabilitats polítiques i veure on s’ha produït la fallada en l’administració que ha permés que ocórreguen estos suposats casos de corrupción”.

La entrada Fernando Giner: “Una comissió d’investigació és un exercici de Regeneració. El PP hauria de practicar-ho” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Fernando Giner: “Una comisión de investigación es un ejercicio de Regeneración. El PP debería practicarlo”

Valencia Noticias | Redacción.- “Una comisión de investigación es un ejercicio de Regeneración. El PP debería practicarlo y más aún cuando continuamente les siguen salpicando nuevos casos de corrupción”, declaró el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, tras la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Valencia sobre la ‘Operación Taula’.

Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos. (Foto-Manuel Molines).
image-368512

Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos. (Foto-Manuel Molines).

“En esta primera sesión de declaraciones hemos visto que hay quien decide no presentarse y quien obligatoriamente lo hace, como Asunción Barberá, y declara no saber nada. Yo tengo entendido que en esta ciudad no se movía una maceta sin el permiso de la exalcaldesa”, afirmó Fernando Giner, a lo que añadió: “Si yo no tuviese nada que esconder, acudiría a cualquier comisión de investigación y lo explicaría todo. Así de claro. Por otra parte, si estuviese investigado, como cualquier concejal de Ciudadanos, ya estaría en mi casa. Ante cualquier caso de investigación, un concejal de ciudadanos no se mantendría en el cargo”.

El portavoz de Ciudadanos puso énfasis en la necesidad de que la comisión de investigación cumpla su objetivo: “Hay que explicar claramente que estamos dispuestos a regenerar las instituciones y que la corrupción es un asunto del pasado. Y por eso hay una comisión de investigación”.

Para concluir, Giner recordó que es fundamental “depurar responsabilidades políticas y ver dónde se ha producido el fallo en la administración que ha permitido que ocurran estos supuestos casos de corrupción”.

La entrada Fernando Giner: “Una comisión de investigación es un ejercicio de Regeneración. El PP debería practicarlo” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Giner (C’s): “Ribó ha desaprovechado el auge del turismo nacional durante el mes de marzo”

Fernando Giner.
image-358708

Fernando Giner.

Valencia Noticias | Redacción.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, acusó al alcalde de Valencia, Joan Ribó, de desaprovechar el auge de turismo nacional durante el mes de marzo. El Instituto Nacional de Estadística publicó hoy la estadística de Coyuntura Turística Hotelera en la que refleja que el número de viajeros nacionales que llegaron a la ciudad de Valencia descendió un 5,7% en marzo de 2016 respecto al mismo mes del año anterior mientras que en el conjunto de España se ha reflejado un incremento del 17,6% en el mismo periodo.

“Los datos sitúan a Valencia como el quinto peor destino de entre los 82 destinos de los que ofrece datos comparados el INE. Esta situación es inaceptable y demuestra que Ribó se ocupa únicamente de los asuntos a los que le lleva su ideología y no trabaja por la mejora de la actividad económica, que es la que crea empleo y permite el bienestar de los ciudadanos”, aseguró Giner.

La coincidencia en el calendario de Fallas y Semana Santa “no ha sido aprovechado por la ciudad de Valencia”. Tanto la Comunitat Valenciana como España registraron un incremento del número de pernoctaciones nacionales del 22%,  pero, tal y como explicó el portavoz de C’s “Ribó no ha propiciado que Valencia aproveche esta tendencia y sólo ha aumentado un 8%. Barcelona, por ejemplo, ha crecido un 15% el número de pernoctaciones en marzo de este año con respecto al mismo mes de 2015”, concluyó.

Valencia Noticias

Giner (C’s): “Ribó ha desaprofitat l’auge del turisme nacional durant el mes de març”

València Noticies | Redacció.- El portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de València, Fernando Giner, hi ha acusat a l’alcalde de València, Joan Ribó, de desaprofitar l’auge de turisme nacional durant el mes de març. L’Institut Nacional d’Estadística ha publicat hui l’estadística de Conjuntura Turística Hotelera en què reflectix que el nombre de viatgers nacionals que van arribar a la ciutat de València ha descendit un 5,7% al març de 2016 respecte al mateix mes de l’any anterior mentres que en el conjunt d’Espanya s’ha reflectit un increment del 17,6% en el mateix període.

Fernando Giner.
image-358712

“Les dades situen a València com el quint pitjor destí d’entre els 82 destins de què oferix dades comparats l’INE. Esta situació és inacceptable i demostra que Ribó s’ocupa únicament dels assumptes a què li porta la seua ideologia i no treballa per la millora de l’activitat econòmica, que és la que crega ocupació i permet el benestar dels ciutadans”, ha assegurat Giner.

La coincidència en el calendari de Falles i Setmana Santa “no ha sigut aprofitat per la ciutat de València”. Tant la Comunitat Valenciana com Espanya han registrat un increment del nombre de pernoctacions nacionals del 22%, però, tal com ha explicat el portaveu de C’s “Ribó no ha propiciat que València aprofite esta tendència i només ha augmentat un 8%. Barcelona, per exemple, ha crescut un 15% el nombre de pernoctacions al març d’enguany respecte al mateix mes de 2015”.

Valencia Noticias

Fernando Giner, Narciso Estellés y la Agrupación de Ciutat Vella de Ciudadanos se reúnen con el Mercado Central

Valencia Noticias | Redacción.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, el concejal de C’s Narciso Estellés y varios miembros de la Agrupación de Ciutat Vella de Ciudadanos se reunieron con la gerente del Mercado Central, Cristina Oliete, y con el presidente de la asociación de vendedores del Mercado Central, Francisco Dasí, para analizar la situación que vive el mercado.

Reunión en el Mercado Central.
image-358760

Reunión en el Mercado Central.

Durante la reunión, Giner aseguró que “el comercio de Valencia está sufriendo inseguridad jurídica ya que a la subida del IBI se suman las dudas sobre los horarios comerciales y la falta de una política de movilidad que permita a los comerciantes planificarse”.

Los miembros de Ciudadanos visitaron, junto a la gerente del Mercado Central,  la obra no terminada de la línea 2 del metro y el entorno del Mercado Central para valorar las posibilidades de accesibilidad a los comercios que tiene la zona.

Valencia Noticias

Fernando Giner, Narciso Estellés i l’Agrupació de Ciutat Vella de Ciutadans es reunixen amb el Mercat Central

València Noticies | Redacció.- El portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de València, Fernando Giner, el regidor de C’s Narciso Estellés i diversos membres de l’Agrupació de Ciutat Vella de Ciutadans s’han reunit amb la gerent del Mercat Central, Cristina Oliete, i amb el president de l’associació de venedors del Mercat Central, Francisco Dasí, per a analitzar la situació que viu el mercat.

Reunión en el Mercado Central.
image-358765

Durant la reunió, Giner ha assegurat que “el comerç de València està patint inseguretat jurídica ja que a la pujada de l’IBI se sumen els dubtes sobre els horaris comercials i la falta d’una política de mobilitat que permeta als comerciants planificarse”.

Els membres de Ciutadans van visitar, junt amb la gerent del Mercat Central, l’obra no acabada de la línia 2 del metre i l’entorn del Mercat Central per a valorar les possibilitats d’accesibilitat.

Valencia Noticias

Fernando Giner (C’s) pide a Ribó que se aclare con el pequeño comercio

Valencia Noticias | Redacción.- El portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, aseguró: “Ribó tiene que aclararse ya con el pequeño comercio. Los comercios están sufriendo inseguridad jurídica por la falta de gestión del alcalde y de Compromís”. El portavoz de C’s hizo estas declaraciones tras reunirse con Isabel Cosme, presidenta de Cecoval, y  miembros de la junta directiva.

Fernando Giner.
image-357149

Fernando Giner.

Fernando Giner explicó: “Este mes están subiendo el impuesto del IBI. Mientras tanto, en Compromís no se aclaran si se puede abrir o no los festivos y entre el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, y el director general de Comercio, Natxo Costa, están discutiendo todos los días. Parece ser que el acuerdo que se llegó en el Consejo Local de Comercio sobre los horarios comerciales tampoco va a ser definitivo porque se anuncian recursos”. En esta línea Giner declaró que “a todo esto se suma la movilidad, que afecta directamente a los negocios, y que está sin definir. Todo esto es una serie de despropósitos que está afectando a los negocios y que se resume en que hay inseguridad jurídica”.

El líder de Ciudadanos aseguró que todas estas situaciones han hecho que “tener un comercio en la ciudad de Valencia se ha convertido en una aventura casi imposible”. En este sentido, Fernando Giner afirmó: “Cuando le decimos a Ribó que no está gestionando y que le pesa su ideología es que es la verdad como se está viendo en todo lo que está afectando al comercio. Hoy los comercios tienen una inseguridad jurídica que está afectando clarísimamente a sus negocios y esto no lo podemos permitir porque gracias a los comercios se genera actividad económica y se crea empleo. Valencia es la que es gracias a sus negocios”, insistió el portavoz de C’s.

Ante esta situación, Giner pidió a Ribó que “aclare cuál es la intención que tiene para el pequeño comercio, si lo quiere apoyar o no. Si lo quiere apoyar, que facilite el desarrollo de su actividad”, concluyó.

Valencia Noticias